Kemal KURDAŞ (1961-69)

20.11.1961-30.11.1969 tarihleri arasında görev yapan ve ODTÜ’yü ODTÜ yapan rektörlerden olan Kemal KURDAŞ 1920’de Bursa’da doğdu. Devletin “Kuvayi Milliyeci” çocuklarına tanıdığı olanaklardan yararlanarak ilk öğrenimini parasız; orta, lise ve üniversite öğrenimini ise devlet imtihanlarını kazanarak yine parasız yatılı olarak tamamladı. Kendi deyimi ile “devletine borcu çok kabarık” bir insan olarak 1943 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi, Maliye Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Açılan ilk Maliye Müfettiş Muavinliği sınavını kazanarak 1944 Mart’ında müfettiş muavini oldu. 1947 yılında maliye müfettişliğine terfi etti.

1961 Kasımında Maliye Bakanlığından ayrılarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlendi. Rektörlükte sekiz yıl hizmet verdi.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.