Prof. Dr. Hasan TAN (1977)

14.02.1977 – 05.10.1977 tarihleri arasında ODTÜ’de Rektörlük yapan Hasan Tan, 1922 yılında Karamanda doğdu ve edebiyat ögretmeni olarak hayata atıldı. Daha sonra ABD’de psikoloji tahsili yaptı ve 1961’de doçent, 1968’de Profesör oldu. Hasan Tan 10 yıldan beri ODTU’de görev yapmakta ve mütevelli heyet tarafından rektör atandığı zaman Sosyal İlimler Bölümü başkanlığı yapmaktaydı. Prof. Hasan Tan ODTÜ’de profesörlüğü yalrua Türkiye sınırlan içinde ceçerli olan tek profesördür. Hasan Tan, Aydınlar Ocafcı yönetim kurulu üyesi ve MHP’ye yakınlığıyla tanınmıs bir kişidir. Hasan Tan, ögretim üyelerine jüvence safelavan Anayasa mahkemesi karan üzerindcki Köriişmeler sırasmda. mnteveUI heyetinin, öğretim üyelerinin görevine kejfl olarak son vermesine olanak veren söıleşmeli sistemi sa^Tinan t^k universit* konseyi üyesidir. Hasan Tan, lstanhul’da vapılan uluslararasi Nöro Psikiyatri konçresinde psikolojinln l$kence aracı olarak kullanılmaması eerektiği seklindeld karara imza atmayan üç kisiden blridir. ve CHP11 parlamenterlerln girmesiyle bu mühleti saat 17.00’ye değin uzattı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.